Англи хэлний эсрэг утгатай үгс

Англи хэл нь 400 000 гаруй үгтэй гэж тооцогддог бөгөөд эрдэмтдийн үзэж байгаагаар ойролцоогоор 500-аад орчим үг цээжилсэн байхад өдөр тутмын сонин хэвлэлийг уншиж чадахаас гадна 2000 гаруй үг мэдэж байхад англиар ямар ч салбарт чөлөөтэй ярих боломжтой гэнэ. Ер нь ямар нэгэн гадаад хэл сурахад олон үг цээжлэхдээ биш сурсан үгээ ямар ч нөхцөлд хэрэглэж чаддаг байх нь амжилтын үндэс гэж үздэг.


Энэ удаад англи хэлний эсрэг утгатай үгсийг та бүхэндээ толилуулж байна. Эсрэг утгатай үгсийг тогтооход хялбар байдаг ч дараах аргыг эхлэн суралцаж байх үедээ оролдвол үгсийн сангаа баяжуулахад тань өгөөжтэй байх болов уу.

This towel is wet. Please give me a dry one.
Энэ алчуур нойтон байна. Надад хуурайг өгөөч.

I love my new car, I sold my old one.
Би шинэ машиндаа дуртай харин хуучнаа зарчихсан.

One of his friends is very rich, but he used to be poor.
Түүний найзуудын нэг нь маш баян гэвч тэр ядуу байсан юм.

Is it the right answer? No, it’s wrong.
Энэ зөв хариулт уу? Үгүй, буруу байна.

Do you feel better now? No, it’s worse.
Бие чинь сайжирч байна уу? Үгүй, тааруухан байна.

Don’t ask about him, just answer the questions.
Түүний тухай битгий асуугаад бай харин асуултанд хариул.

All are good lasses but where come the bad wives?
Алаагүй байхад үнэг сайхан, аваагүй байхад авгай сайхан.

Better an egg today than a hen tomorrow.
Маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушиг дээр.

The knife isn't sharp, I mean blunt.
Энэ хутга чинь хурц биш харин мохоо байна гэж хэлэх гэсэн юм.

Adjectives Тэмдэг нэр
Asleep – Awake
Унтаж буй- сэрүүн
Huge – Tiny
Асар том- бяцхан
Beautiful – Ugly
Хөөрхөн- аймаар муухай
Hungry – Full
өлсгөлөн- цатгалан
Best – Worst
Шилдэг- адгийн муу
Intelligent – Stupid
Ухаантай -тэнэг
Big – Little
Том -жижиг
Interesting – Boring
Сонирхолтой-уйтгартай
Black – White
Хар- цагаан
Kind – Cruel
Зөөлөн- харгис

Brave – Cowardly
Зоригтой- хулчгар
Left – Right
Зүүн- баруун
Bright – Dim
Сэргэлэн- мулгуу
Long – Short
Урт-богино
Cheap – Expensive
Хямд- үнэтэй
Loud – Quiet
Чанга- чимээгүй
Clean – Dirty
Цэвэр- бохир
Naked – Dressed
Нүцгэн- хувцастай
Clever – Dumb
Ухаалаг- дүйнгэ
Near – Far
Ойр- хол
Dead – Alive
Үхсэн- амьд
Negative – Positive
Сөрөг- эерэг
Different – Same
Ялгаатай- ижил
New – Old
Шинэ- хуучин
Drunk – Sober
Сохтуу- эрүүл
Nice – Nasty
Сайхан- муухай
Empty – Full
Хоосон- дүүрэн
Polite – Rude
Боловсон-бүдүүлэг
Even – Odd
Тэгш- сондгой
Previous – Next
өмнөх- дараагийн
Exact – Approximate
Яг- ойролцоо
Quiet – Noisy
Чимээгүй- шуугиантай
Fast - Slow
Хурдан- удаан
Real – Fake
Жинхэнэ- хуурамч
Fat – Thin
Тарган- туранхай
Rich – Poor
Баян- ядуу
First – Last
Эхний- сүүлийн
Right – Wrong
Зөв- буруу
Foreign – Domestic
Гадаад- дотоод
Safe – Dangerous
Аюулгүй- аюултай
Fresh – Rotten
Шинэ- ялзарсан
Sharp – Blunt
Хурц- мохоо
Good – Bad
Сайн- муу
Simple – Complicated
Энгийн- ээдрээтэй
Guilty – Innocent
Гэмтэй- гэмгүй
Stubborn – Agreeable
Зөрүүд- нийцтэй
Hot – Cold
Халуун- хүйтэн
Strong – Weak
Хүчтэй- сул
Hard –Soft
Хатуу- зөөлөн
Thick – Thin
Зузаан- нимгэн
Hard – Easy
Хүнд, хэцүү- амархан
Small – Large
Жижиг- том
Hardworking – Lazy
Ажилсаг- залхуу
True – False
Үнэн -худал
Heavy – Light
Хүнд- хөнгөн
Warm – Cool
Дулаан- сэрүүн
Generous – Greedy
өгөөмөр- харамч
Wet – Dry
Нойтон- хуурай
High – Low
өндөр- нам
Wide – Narrow
өргөн- нарийн

Verbs Үйл үгс
Nouns Нэр үгс

Add – Subtract
Нэмэх- хасах
Absence – Presence
Эзгүй байх- оролцох
Argue – Agree
Маргах- зөвшөөрөх
Arrive – Depart
Ирэх- буцах
Ask – Answer
Асуух- хариулах
Beginning – End
Эхлэл- төгсгөл
Begin – Finish
Эхлэх- дуусах
Birth – Death
Төрөх- үхэх
Bend – Straighten
Мурийлгах- тэгш болгох
Bliss – Misery
Жаргал-зовлон
Borrow – Return
Зээлэх- буцааж өгөх
Center – Periphery
Төв- зах хязгаар
Build – Destroy
Байгуулах-устгах
Child – Adult
Хүүхэд- том хүн
Break – Repair
Эвдэх- засах
Complaint – Praise
Гомдол- магтаал
Buy – Sell
Худалдаж авах- зарах
Copy – Original
Хуулбар- жинхэнэ эх
Care – Ignore
Анхаарал тавих- үл тоомсорлох
Delight – Disgust
Баяр хөөр- жигшил зэвүүцэл
Catch – Let go
Барьж авах- явуулах
Flood – Drought
Үер- ган гачиг

Change – Stability
өөрчлөлт- тогтвортой байдал
Freedom – Slavery
Эрх чөлөө- боолчлол
Come – Go
Ирэх- явах
Friend – Enemy
Найз- дайсан
Confuse – Clarify
Будлих- ойлгомжтой болгох
Front – Back
өмнө- хойно
Continue – Interrupt
Үргэлжлүүлэх- /яриа/ таслах
Future – Past
Ирээдүй- өнгөрсөн
Connect – Tear
Нийлүүлэх- урж тасдах
Guest – Host
Зочин- гэрийн эзэн
Collect – Scatter
Хураах- тарааж хаях
Glory – Disgrace
Бахархал- гутамшиг
Decide – Hesitate
Шийдэх- эргэлзэх
Health – Disease
Эрүүл мэнд- өвчин зовлон
Divide – Multiply
Хуваах- үржүүлэх
Hell – Paradise
Там - диваажин
Enjoy – Suffer
Баяр баясгалан- зовлон
Hope – Despair
Найдвар – цөхрөл
Enter – Exit
Орох- гарах
Honesty – Cheating
Шудрага явдал- мэхлэх
Fill – Empty
Дүүрэн- хоосон
Joy – Grief
Баяр баясгалан- уй гашуу
Find – Lose
Олох- хаях
Lie – Truth
Худал – үнэн
Float – Sink
Хөвөх- живэх
Light – Darkness
Гэрэл- харанхуй
Fly – Crawl
Нисэх- мөлхөх
Marriage – Divorce
Гэрлэлт-салалт
Give – Take
өгөх -авах
Pride – Shame
Бахархал- шившиг
Love – Hate
Хайр- үзэн ядалт
Reward – Punishment
Шагнал - шийтгэл
Open – Close
Нээх - хаах
Success – Failure
Амжилт- уналт
Permit – Forbid
Зөвшөөрөх- хориглох
Top – Bottom
Оргил- ёроол
Remember – Forget
Санах- мартах
Wisdom – Foolishness
Эрдэм мэдлэг- мунхаглал
Win – Loose
Ялах- ялагдах
War – Peace
Дайн энх

Английн нэрт зохиолч Чарлз Диккенс англи хэлний эсрэг утгатай үгсийг зохиол бүтээлдээ хэрхэн хэрэглэж байсныг Францын хувьсгалын тухай өгүүлсэн “Хоёр хотын тууж” зохиолоос нь жишээ татлаа.
It was the best of times, it was the worst of times; it was the age of wisdom, it was the age of foolishness; it was the spring of hope, it was the winter of despair... (Ch. Dickens. A Tale of Two Cities).

Ш.Наранчимэг /Arlington/

0 comments:

Хайвал олно


Архив