Хөлөг онгоц хөдөлчихлөө.

Label:
"This ship has sailed." гэсэн өгүүлбэр америкт өдөр тутам олон сонсогддог. Үгчилж орчуулбал энэ хөлөг онгоц хөдөлчихлөө гэсэн үг. Харин энгийн ярианд бол аль хэдийн болоод өнгөрсөн үйл явдал, одоо дахиад өөрчлөх аргагүй гэсэн утгаар хэрэглэнэ. Манайхаар бол өнгөрсөн борооны хойноос цув нөмрөөд яах вэ гэж дүйцүүлж болохоор санагддаг.

0 comments:

Хайвал олно


Архив