Англи хэлний угтвар үгс болох PREPOSITIONS

Монгол хэлэнд угтвар үг гэж байдаггүй тул англи хэлний угтвар үгсийг орхих буюу буруу газар хэрэглэх явдал эхлэн суралцаж байх үед цөөнгүй тохиолддог.

Англи хэлэнд at, in, on, about, for, of, from, to, over, with, across, after, before гэх мэт үгсийг Prepositions гэнэ. Үүнийг монгол руу орчуулвал "ямар нэгэн юмны өмнө" гэсэн утгатай учраас эдгээр үгсийг хэл зүйд угтвар үг гэдэг. Англи хэлний угтвар үгс нь цаг болон хүйсээр өөрчлөгддөггүй тул байгаа хэвээрээ хэрэглэгдэнэ.

Угтвар үгсийг утгаар нь цаг хугацаа,байршил, зүг чиглэл, учир шалтгаан заасан гэж дөрвөн хэсэгт хуваадаг.

Цаг хугацаа заасан угтвар үгст at, in, on, since, till, until, before, after, within, during, for ордог:

аt угтвар үг нь цаг, минут хэлэхэд ордог

Our lessons begin at nine. Манай хичээл 9 цагт эхэлдэг.
in нь цаг хугацаа, өдөр хоног болон он заахад хэрэглэгддэг.

Dad was born in 1956. Аав маань 1956 онд төрсөн.

He will come in an hour. Тэр хагас цагийн дараа ирнэ.

on нь өдөр хоног заахад ордог.

He will go there on Sunday. Тэр бүтэн сайнд явна.

The academic year begins on the first of September.

Хичээлийн жил 9 сарын 1-нд эхлэнэ.

Зүг чиглэл, хөдөлгөөн заасан угтвар үгс: to, into, from, out of, through, towards, down, off, up, throughout...

We'll go to the bank. Бид банк руу явна.

May I come into your room? Өрөөнд чинь орж болох уу?

I am going from my lessons. Би хичээлээсээ явж байна.

He got out of the bus. Тэр автобуснаас буув.

We'll better go through the forest. Бид ойгоор явах нь дээр.

Байршил заасан угтвар үгс: in, on, behind, over, under, in front of, by, at, against, above, around, along, about, across, among, below, near, upon...

My book is on the table. Ном минь ширээн дээр байна.

Dad is behind Ann. Аав Анны ард байна.

There is a tree in front of the window. Цонхны өмнө мод байна.

Mary is sitting by the window. Мэри цонхны хажууд сууж байна.

There is a chair at the door. Сандал хаалганы дэргэд байна.

She is at the meeting. Тэр эмэгтэй хуралтай байна.

I sat beside him. Би түүний дэргэд суув.

Учир шалтгаан заасан угтвар үгс: since, as, because of

Since the lesson is over... Хичээл дууссан учир...

As it is interesting Сонирхолтой учраас...

Because of the bad weather Цаг агаар муудсанаас болж...Англи хэлний угтвар үгс нь бүтцийн хувьд ганц үгээс гадна хэд хэдэн үгээс бүрддэг.

according to this book энэ номын дагуу

instead of him түүний оронд

on behalf of my son хүүгийнхээ өмнөөс

in accordance with ёсоор, дагуу

in aid of the Red Cross Улаан загалмайн тусламжтайгаар

in front of the window цонхны өмнө

with respect to the law хуулийн дагуу

thanks to ачаар

I've finished my book thanks to you. Таны ачаар номоо дуусгалаа.

because of -аас болж

We did not go because of you. Бид чамаас болж явсангүй.Нэр үг болон төлөөний үгийн өмнө орсон угтвар үгсийг монгол руу дагавар болон дайвар үгээр орчуулдагийг for угтвар үгийн жишээн дээр авч үзье.Rob has brought a book for you. Роб чамд ном авчирлаа.

Leo has been here for two weeks. Лео энд 2 долоо хоногийн турш байж байна.

Did they pay you for the work? Ажлын чинь хөлсийг чамд төлсөн үү?

They went out for a walk. Тэд явган алхахаар гарсан.

There is a man waiting for you. Таныг нэг эрэгтэй хүн хүлээж байна.
Англи хэлний угтвар үг нь үйл үгтэй хэрэглэгдэхээрээ үндсэн үгийнхээ утгыг өөрчилдөг.

to be made of юугаар хийгдсэн

to be made in хаана хийгдсэнThis shirt is made of cotton. Энэ бол хөвөн даавуун цамц.

Үгчилбэл: энэ цамц бол хийсэн хөвөн даавууны

This shirt is made in Italy. Энэ цамц Итали улсад үйлдвэрлэгдсэн.

Үгчилбэл: энэ цамц бол хийсэн Италид

to be sick өвчтэй байх

to be sick of залхах

I'm sick today. Өнөөдөр би өвчтэй байна.

I'm sick of you. Би чамаас залхаж байна.to tell хэлэх

to tell on ховлохTell me your name, please. Нэрээ хэлнэ үү.

I will not tell on you. Би чамайг ховлохгүй


to look харах, үзэх гэдэг үгийн ард дараахи угтвар үгс орсоноор үгийн утга яаж өөрчлөгдөж байгааг анхаарна уу.

look at харах

look for хайх

look after асрах

look back эргэж харах

look back on дурсан санахLook at me! Над руу хар.

What are you looking for? Чи юу хайгаад байна вэ?

I can look after my little sister. Би бяцхан дүүгээ асарч чадна.

Don't look back! Эргэж бүү хараарай!

We've looked back on our golden years. Бид алтан үеэ дурсан саналаа.
Англи хэлэнд түгээмэл хэрэглэгддэг угтвар үгс нь олон утгатай байдаг тул орчуулахад нилээд төвөгтэй байдгийг go on дээр жишээ болгон авч үзье.

What's GOING ON?

Юу болоод байна?Most of my salary GOES ON my rent.

Цалингий минь ихэнх нь байрны түрээсэнд явчихдаг.He WENT ON and ON talking and I was so bored.

Тэр яриад л байсан болохоор аймаар залхуутай байлаа.He's always GOING ON ABOUT his kids.

Тэр дандаа хүүхдүүдийнхээ тухай л яриад байдаг.The alarm GOES ON when you close the door.

Чамайг хаалга хаахаар түгшүүрийн дохио ажилладаг.This work surely will GO ON.

Тус ажил нь цаашид үргэлжлэх нь дамжиггүй.

Дээрхи жишээнүүдээс GO "явах" гэдэг үгийн үндсэн утга хэрхэн өөрчлөгдснийг харж болно.Англи хэлний асуух өгүүлбэрийг угтвар үгээр дуусгадаг.

Where are you from? Та хаанаас ирсэн бэ?

What are you afraid of? Та юунаас айгаад байна вэ?

Whom are you waiting for? Та хэнийг хүлээж байна вэ?

Who did you give the book to? Та хэнд тэр ном өгсөн бэ?

Who is Ann talking to? Анн хэнтэй ярьж байна вэ?

Who are you looking at? Та хэн рүү харж байна вэ?

What bus will you go by? Ямар автобусаар явах вэ?Англи хэлний зарим угтвар үгс адил утгатай боловч хэрэглэх нөхцөл нь өөр байдаг.

Look out! Болгоомжтой бай!

look out for you санаа зовох, сэтгэл тавих /амьгүй юман дээр хэрэглэнэ/

look out after you санаа зовох, сэтгэл зовних, /хүн дээр хэрэглэх/

The Government will look out for you. Засгийн газар таныг анхаарч үзнэ.

Does your husband look out after you? Нөхөр чинь чамайг халамжилдаг уу?

between хооронд, дунд /хоёр юм болон хүний дунд/

among хооронд, дунд /олны дотор/

It is between you and me. Бид хоёрын л дунд шүү.

She is among the children. Тэр хүүхдүүдийн дунд байна.
Англиар талархаж баярласнаа for угтвар үг хэрэглэж илэрхийлдэг.

Thank you for calling. Утсаар ярьсанд баярлалаа.

Thank you for helping me. Тусалсанд баярлалаа.

Thank you for coming. Ирсэнд баярлалаа.

Thank you for teaching English. Англи хэл заасанд баярлалаа.

Англи хэлэнд 120 гаруй угтвар үгс байдгаас өдөр тутмын ярианы хэлэнд түгээмэл хэрэглэгддэгээс нь товч танилцууллаа.

Ш.Наранчимэг
4 comments:

mechanical design free ebook http://audiobooksworld.co.uk/it/authors/?letter=Uh how to price an ebook [url=http://audiobooksworld.co.uk/His-Excellency-George-Washington/p21182/]free acncer natural enemy ebook[/url] free neurology ebook


[url=http://onlinemedistore.com/products/levitra-professional.htm][img]http://onlinemedistore.com/12.jpg[/img][/url]
ida pharmacy salmon arm http://onlinemedistore.com/products/exelon.htm pharmacy tech certificat [url=http://onlinemedistore.com/products/leukeran.htm]meridia pharmacy low prices[/url]
pharmacy colleges http://onlinemedistore.com/products/carafate.htm university compounding pharmacy [url=http://onlinemedistore.com/products/starlix.htm]starlix[/url]
griffith university pharmacy http://onlinemedistore.com/products/innopran-xl.htm nas fort worth pharmacy formulary [url=http://onlinemedistore.com/products/aldactone.htm]canada pharmacy ultram[/url]
penola pharmacy margaret http://onlinemedistore.com/products/voltaren.htm pharmacy technician codes [url=http://onlinemedistore.com/products/gift-kamagra-jelly.htm]gift kamagra jelly[/url]


[url=http://englandpharmacy.co.uk/products/famvir.htm][img]http://onlinemedistore.com/6.jpg[/img][/url]
target pharmacy prices http://englandpharmacy.co.uk/products/entocort.htm fort meyers pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/erectile-dysfunction.htm]pharmacy oakland[/url]
pharmacy respect http://englandpharmacy.co.uk/products/generic-imitrex.htm meijer pharmacy low cost prescriptions [url=http://englandpharmacy.co.uk/categories/sleeping-aid.htm]sleeping aid[/url]
pharmacy laws of los angeles http://englandpharmacy.co.uk/products/femcare.htm pharmacy technician school [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/toprol-xl.htm]drug emporium pharmacy[/url]
best canada pharmacy http://englandpharmacy.co.uk/products/ilosone.htm geriatric pharmacy [url=http://englandpharmacy.co.uk/products/ceftin.htm]ceftin[/url]


harmony guitar dating http://loveepicentre.com/contact/ oklahoma dating sites
sexy singles dating [url=http://loveepicentre.com/testimonials/]dating sites woman seeking woman[/url] fetish dating brides
kurt von eckroth dating [url=http://loveepicentre.com/contact/]korea online dating[/url] reviews on fuck book dating [url=http://loveepicentre.com/user/el_follonero/]el_follonero[/url] marriage roman catholic dating service


Хайвал олно


Архив