АНГЛИ ХЭЛ СУРАХААСАА БҮҮ ШАНТАР

DON'T GIVE UP!
Англи хэлний нэг үйл үг олон утга илэрхийлдэгийг бидний сайн мэдэх give гэдэг үйл үгэн дээр жишээ авч тайлбарлая. Тус үйл үгийн үндсэн гол утга нь өгөх болно.

Your secretary gave us this letter.
Танай нарийн бичгийн дарга бидэнд энэ захиаг өгсөн.

I would give anything to get there.
Тэнд очихын тулд би юугаа ч өгөхөд бэлэн.

He gave his life for his country.
Тэр хүн эх орныхоо төлөө амь насаа өгсөн.

Our teacher doesn’t give a lot of homework.
Манай багш гэрийн даалгавар ихээр өгдөггүй.

A funny thing happens when our manager’s wife gives orders and command.
Менежерийн авгай тушаал заавар өгөхөд ямар нэгэн хөгийн юм болдог.

to give нь бэлэглэх гэдэг утга мөн агуулдаг.

What did he give you for your birthday?
Төрсөн өдөрт чинь тэр чамд юу бэлэглэсэн бэ?

This picture was given to me by my grandparents.
Эмээ өвөө маань энэ зургийг надад бэлэглэсэн юм.

They give generously to charities.
Тэд хүмүүнлэгийн тусламжийг сэтгэл харамгүй өгдөг.

Англи хэлний үйл үгс угтвар үгстэй хэрэглэгдэхийг phrasal verbs гэж нэрлэдэг .Нэг нийлэмж үг нь хэд хэдэн утга илэрхийлж болдогийг дараах жишээнээс харж болно.

to give away -1.тарааж өгөх; 2.нууц задруулах

Не gave away all his money to the friends.
Тэр бүх мөнгөө найзууддаа тарааж өгсөн.

Don't give away state secrets.
Улсын нууцыг битгий задруул.

to give in to - бууж өгөх

We gave in to despair.
Бид цөхрөнгөө барж байна.

I gave in to you.
Би чамд бууж өглөө.

Each side in the dispute should give in some points.
Маргааны үед хоер тал зарим нэгэн зүйл дээр харилцан буулт хийх хэрэгтэй.

to give back -буцааж өгөх

I'll give your book back tomorrow.
Номыг чинь маргааш буцааж өгнө.

She will not give you back your money.
Тэр эмэгтэй мөнгийг чинь буцааж өгөхгүй.

Хамгийн олон утга илэрхийлдэг нийлэмж үг нь to give up юм.

to give up

1.бууж өгөх
2.татгалзах,хаях
3.болих, шантрах

I tried hard, but I had to give up to her.
Би бүхий л чадлаараа оролдсон гэвч түүнийг дийлээгүй.

Не gave himself up to the police.
Тэр цагдаад өөрөө бууж өгсөн.

My friend gave up studying because of his illness.
Найз маань өвчнөөсөө болж сургуулиа орхисон.

You have to give up smoking.
Та тамхиа хаях хэрэгтэй.

I've given up the idea.
Би бодлоо өөрчилсөн.

Give up your seat to the old person.
Настай хүнд сандал тавьж өг.

Don't give up so soon, try again.
Ийм хурдан бүү шантар, дахиад оролдоод үз.

Англи хэлний give-and-take болон give or take гэсэн адил төстэй хоер нийлэмж үг нь тэс хоер өөр утга илэрхийлдэгийг тогтоож авах хэрэгтэй.

give-and-take харилцан буулт хийх

We can solve this problem if there is a little give-and-take on both sides.
Бид хоер талаасаа харилцан буулт хийвэл асуудлыг шийдэж болно.

give or take нааш цаашаа, нэмэх хасах

It will take two hours, give or take ten minutes.
Энэ нь тав арван минутын наантай цаантайгаар хоер цаг орчим болох байх.

Хар ярианы хэлэнд түгээмэл хэрэглэгддэг нэгэн бүдүүлэг үг хэллэгт give мөн ордог.

I don't give а damn!
Надад падгүй.

Damn гэдэг нь монголоор хараах, хараал гэсэн үг бөгөөд сүүлд орсон n үсгийг хэлдэггүй.
“Надад хамаагүй”, “Надад падгүй.” гэсэн санааг англиар I don't саге! гэж хэлэх нь элбэг байдаг.

to give - нь үндсэн утгаасаа гадна дараах олон утгыг илэрхийлдэг.

Give me а call.
Над руу утасдаарай.

Professor Sodnom gave us а lecture.
Профессор Содном бидэнд лекц уншив.

They gave а party yesterday.
Өчигдөр тэд үдэшлэг зохиов.

Bat, give your sister a kiss!
Батаа, дүүгээ үнсээрэй!

Your son gave us а lot of trouble.
Танай хүү бидэнд бөөн төвөг учруулж байна.

Does this clock give the right time?
Энэ цаг зөв явж байна уу?

The vodka gave me a headache.
Энэ архинаас болж толгой өвдөж байна.

Give your mother my regards!
Миний өмнөөс ээждээ мэнд хүргээрэй!

Ann gives all her time to her work.
Анн бүхийл цагаа ажилдаа зориулдаг.

The snow gave.
Цас хайлав.

You have to give your full attention to this problem.
Та энэ асуудалд бүхий л анхаарлаа хандуулан ёстой.

The whip gave but didn't break.
Ташуур мурийсан боловч хугарсангүй.

This mattress doesn't give much.
Энэ матраас дэндүү хатуу юм.

I know how to give massage.
Массаж яаж хийхийг би мэднэ.

John always gives her a lift.
Жон түүнийг дандаа машинаараа хүргэж өгдөг.

Linda always gives a great smile.
Линда дандаа сайхан инээмсэглэдэг.

Your words give us some hope.
Таны хэлсэн үг бидэнд найдвар төрүүлж байна.

Хэл сурах хүсэл сонирхол тань байсан цагт нэг үгийн олон салаа утгаас шантралгүй оролдвол англи хэлийг сурч болно.

Ш.Наранчимэг /Арлингтон/

0 comments:

Хайвал олно


Архив