Г.Мөнхцэцэг. Сул үст амраг

Сул үст амраг минь
Сургийн холд суудаг
Сургий нь дуулахын хүслэнд
Сэтгэл минь сул алдуурдаг
Эрт таньсан амраг минь
Эрлийн холд суудаг
Ээрсэн том сарны дор
Элээгдсэн дурсамжаараа амьдардаг
Цал буурал үст минь
Цагийн холд суудаг
Царай нь бүдгэрэхийн тоолонд
Цаашилж мартагдахаас айдаг би...
0 comments:

Хайвал олно


Архив