Д.Одгэрэл номнууд

"Тэнгэрийн нулимс" Шүлгүүд 1997
"Хоёр эсрэг тэнгэр" шүлгүүд
"Тэнгэрийн зүрхтэй дээд хүч" шүлгүүд
"Зүрхний нүдэнд гэрэлтэх тэнгэр" Шүлгүүд
0 comments:

Хайвал олно


Архив