Ш.Сүрэнжав тайз дэлгэцийн бүтээл

"Гарьд магнай" кино 1983 он
"Тод магнай" кино 1990 он
"Цэц магнай" кино 1995 он

0 comments:

Хайвал олно


Архив