П.Пүрэвсүрэн номнууд

"Хүний тухай дууль" 1963 он
"Монгол монголфе" 1968 он
"Бүргэдийн дууль" найраглал 1969 он
"Гал" шүлгүүд 1969 он
"Хүслийн зарлиг" 1973 он
"Халуун зам" 1976 он
"Үдийн нар өндөр" холбоо тууж 1977 он
"Цэцгийн хувь" 1978 он
"Их тээлийн даваа" 1980 он
"Уран захидлын хариу" 1983 он
"Есөн зуун хоног" 1984 он
"Танил хорвоо" 1985 он
"Хайрын дотог 1987 он
"Бид хэдийн явдал" 1991 он
"Үдийн нар өндөр" 1994он
"Тавилан" 1996 он
"Хүслийн зарлиг" 1999 он
"Шөнийн дүрэм" 2000
"Бид хэдийн явдал" 2004
"Лимбийн эгшиг" 2004
"Миний бурхад" 2004 он


0 comments:

Хайвал олно


Архив