Б.Лхагвасүрэн номнууд

"Уянгын тойрог" 1982 он
"Цаган тэнхлэг" 1986 он
"Ангир уураг" 1990 он
"Хос уянга" 1991 он
"Гашуун өвс" 2000 он
"Сул асгасан сувд" МУЗД 62 тал 1999 он

0 comments:

Хайвал олно