Э.Оюун тайз дэлгэцийн бүтээл

Label:
"Дэнсмаа" жүжиг
"Хот айл"
"Би эндээс явахгүй" (Нинжбадгарын хамт)
"Бумбат эрдэнэ" (С.Удвалын хамт)
"Ах дүү нар" гэх мэт жүжгүүд
0 comments:

Хайвал олно