С.Эрдэнэ тайз дэлгэцийн бүтээл

"Жаргал даахгүйн зовлон" жүжиг. Хожмоо кино болсон
"Мөнх тэнгэрийн хүчин доор" кино бичилцсэн.

0 comments:

Хайвал олно